Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và cải cách tiền lương
Công cụ đắc lực giúp lập, tổng hợp dự toán quỹ lương và nhu cầu cải cách tiền lương toàn địa phương
Tài liệu giới thiệu sản phẩm
Yêu cầu hệ thống
Yêu cầu phần cứng 
Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc cao hơn

Yêu cầu phần mềm
Trình duyệt: Internet Explorer 8.0/Firefox 3.6/Chrome 8.0 hoặc mới hơn.
Bộ gõ tiếng Việt: Bộ gõ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001